Comunicate de presaCum ader la asociație?
Conform Statutul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova membrii asociației pot fi: membri titular sau membri asociați (simpli).

Membri titulari sunt acei membri, persoane fizice și  juridice , care aderă la statutul asociației , care plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală, au drept de vot și au dreptul să fie aleși în organele de conducere în mod nemijlocit.

Membri asociati (simpli) sunt acei membri, persoane fizice si  juridice, care aderă la statutul asociației, care plătesc taxa de înscriere și cotizația anuală redusă de 1500 lei/an (cf. HAG din 5.07.2018), au drept de vot, dar nu au dreptul de a fi aleşi în organele de conducere în mod nemijlocit. Mai mulţi membri simpli a căror coţizaţie anuală însumată este mai mare sau egală cu 7.500 lei, pot delega un reprezentant care să fie propus pentru a participa în organele de conducere ale asociației.

 

Cotizațiile membrilor APDT Prahova conform HAG din 5 iulie 2018 sunt:

  1. Consiliul Judeţean Prahova                                                                                                                    70.000 lei/an
  2. Municipii peste  50.000 locuitori                                                                                                           45.000 lei/an
  3. Municipii pana la 50.000 locuitori                                                                                                         16.000 lei/an
  4. Oraşele                                                                                                                                                    12.000 lei/an
  5. Alţi membri titulari: comune, asociaţii profesionale, unităţi economice, institutii de invatamant ş.a     7.500 lei/an
  6. Membri simpli (comune, asociaţii profesionale, unităţi economice, institutii de invatamant ş.a)           1.500 lei/ an

, iar taxa de înscriere este de  750 lei.

 

Etapele dobândirii calității de membru:

  1. Trimitere cerere scrisă de aderare adresată Consiliului Director APDT Prahova pe office@asociatiaturismprahova.ro si fizic la sediul asociației, Ploiești, Str. Cuza Vodă, nr. 8, cam 38, jud. Prahova
  2. Consiliul Director decide aprobarea sau respingerea cererii .
  3. După confirmarea aderării secretariatul APDT Prahova emite factură proformă pentru plata taxei de înscriere și cotizației pe semestrul respective.
  4. După primirea dovezii plății facturii în prima Adunare Generală APDT Prahova decizia Consiliului Director va fi supusă confirmării.

 

Ca membru, vă angajati să respectați Actul constitutiv și  Statutul Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, să achitați cotizația anuală (7.500 lei/an sau conform celor prezentate mai sus), taxa de înscriere (750 lei) și aveți dreptul să participați la ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale.

 

Pentru înscriere, trimiteți următoarele documente completate (vezi modele mai jos)  pe office@asociatiaturismprahova.ro și fizic la sediul asociației, Ploiești, Str. Cuza Vodă, nr. 8, cam 38, jud. Prahova:

·        cerere de aderare

·        dovada plății taxei de înscriere și a cotizației

·        copie după Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului.

 

După ce ați devenit membru, puteți descarca sigla APDT Prahova de aici, pentru a fi pusă pe site-ul dvs.